Chiến thần lương phi

Chiến thần lương phi (2020)

Nội dung phim

Phim CHIẾN THẦN LƯƠNG PHI lấy bối cảnh chiến tranh kháng Nhật; kể về câu chuyện đấu trí đấu dũng chống lại giặc Nhật xâm lược của các thành viên chiến đội Phi Ca do Lương Phi chỉ huy. Cấp cao của quân Nhật đóng quân ở Tế Nam cực kỳ căm quét Lương Phi vì nhiều lần phá họa kế hoạch của chúng nên đã điều người có kinh nghiệm tác chiến là Yamamoto đên Tế Nam, thành lập đội hành động đặc biệt; đồng thời đề ra phương án tác chiến để vây bắt Lương Phi cùng đội vũ trang.

Xem thêm