Tần Thiên Bảo Giám

Hero’s Dream (2018) (2018)

Nội dung phim

Phim Tần Thiên Bảo Giám: Hero’s Dream

xoay wanh Hàn Tín có duyên gặp được một người áo đen thần bí. Có thể mượn trợ thần lực giúp Hàn Tín quật khởi. Điều kiện là chỉ cần Hàn Tín đáp ứng cùng hắn làm một trận giao dịch. Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Hạng Vũ, Trương Lương phân tranh quyền lực. Hàn Tín phát hiện chuyện thay đổi vương triều cùng quyền lợi phía sau có một lực lượng thần bí thao túng…

Xem thêm